KONFIRMAND I HÖST?

KONFIRMATIONSLÄSNING 

Till hösten och våren 2016/17 inbjuder Svallidens Allians- och Missionsförsamlingar ungdomar födda 2002 eller tidigare till konfirmationsundervisning.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

På tisdag 26 April kl 19.00  inbjuds alla intresserade tonåringar och deras anhöriga till information i Missionskyrkan.

 Livet är fullt av saker som väntar på att bli upptäckta. Visste du tex. Att om du skär ett äpple på ”fel” håll, så bildar kärnhuset en stjärna!? Den är som en stämpel, osynlig för den som inte vet om det. De flesta människor funderar någon gång över om Gud finns och vad som är meningen med livet. Kanske beror det på att det längst in i hjärtat (eller själen om man så vill) finns något som påminner om att vi hör ihop med Gud. En dold stämpel, ”Made by God”, som berättar att du och jag är skapade av Gud och att vi hör samman med honom. Konfirmationsläsning kan vara ett sätt att upptäcka nya perspektiv av livet och den kristna tron.

Höstens samlingarna kommer att leds av pastorerna Magnus Spång och Lennart Thorsson. Alla deltagare får en Bibel på modernt språk samt boken Con Dios (ett spanskt uttryck som betyder ”med Gud”). Boken, som omfattar 22 kapitel med teman som; Bibeln, bön, gudstjänst, Gud, Sonen, Jesu liv, undervisning, död och uppståndelse. Anden, Förlåtelse. Kär och galen. Budorden. Bibeln och vetenskapen, tro och tvivel. Om döden m.m. som Som regel kommer den muntliga framställningen att brytas av någon form av studieuppgifter i smågrupper.

Konfirmationstiden leder fram till en festkväll för konfirmanderna och deras föräldrar och syskon, då ungdomarna redovisar en del av vad de lärt sig. Finalen sker i form av en högtidlig gudstjänst. Konfirmanderna får på olika kreativa sätt dela med sig av vad de lärt sig och samtalat om. medverkar med drama som aktualiserar den kristna gudsbilden för förbön med handpåläggning av församlingsledare och får motta ett fint konfirmationsbevis.