Visioner och mål för Svallidens Alliansförsamling

 

SVALLIDENS ALLIANSFÖRSAMLINGS VISION

På lördag  den 23 april 18.00 inbjuds alla intresserade till ett samtal i Allianskyrkan i Svalliden om församlingens vision och Det viktiga är inte var man varitmål.

 

Framtidsbilder – eller visioner – är oerhört viktiga för alla sammanhang där man vill åstadkomma förändringar. Därför talas det ofta om visioner i de mest skilda sammanhang. Några exempel

”Du måste älska visionen! Du skall lära känna den väl. Du skall kunna den som ett rinnande vatten. Först då kommer visionen att bli trovärdig och först då kommer den att lyckas.”

Fd Jönköpingspolitiker om utvecklingen av Jönköpings stad

”… med vision 2025 har farten ökat avsevärt”

Reine Toth, ledare i Wycliffe bibelöversättare

”Viktigt att fler äger missionsvisionen”

Pingstförsamlingen i Skövde

VAD MENAS DÅ MED EN VISION?

En företagsledare beskriver ”visionen” för ett företag som en”En bild vi ständigt strävar mot, en önskvärd idealsituation som vi ständigt vill uppnå, men aldrig räknar med att kunna nå fram till. Visionen beskrivs ofta som ”målet om 100 år.”

Ett annat sätt att beskriva visionen – i jämförelse med andra mål – är att säga att de kortsiktiga målen är som skogsdungen framför oss, de långsiktiga målen är bergen i fjärran och visionen är stjärnan vid horisonten. Vi siktar på den, vi vill dit och vi drar ditåt, men det finns alltid en bit kvar.

 Visionen beskriver vad vi vill uppnå, ett framtida tillstånd. Vi vill till exempel fullfölja Jesus missionsbefallning att gå ut i hela världen och göra alla folk till hans lärjungar. Det kan ta sin tid men vi vill dit! Visionen ger alltså en framtidsbild att ta sikte på och sträva mot, en bild att söka förverkliga. Visioner är viktiga för den enskilde och för en församling. Om man inte riktigt vet vart man vill komma hur skall man då veta var vägen går. Och om alla i församlingen har olika uppfattningar om vad visionen är och vart vägen går hur skall vi då kunna åstadkomma någon förändring.?

Välkommen med till ett angeläget samtal!

Med vänlig hälsning

Lennart Thorsson, pastor