Välkommen med hos oss!

 Svallidens Alliansförsamling, Oskarshamn

Svallidens Alliansförsamling har drygt 30 medlemmar.
Församlingen verkar i Svalliden/Döderhult som ligger några km väster om Oskarshamns centrum.
Området är kommunens näst största bostadsområde.
Vår församling vill hjälpa människor att få en levande, personlig tro på Jesus Kristus som förändrar deras liv.
Vi vill vara en levande och öppen kyrka dit man alltid känner sig
välkommen.
Människor i alla åldrar och med olika bakgrund vill vi ska hitta en varm gemenskap hos oss.
Tonår, som är en stadigt växande och mycket viktig grupp, har vi tillsammans med Svallidens Missionsförsamling, som vi också samverkar med i gudstjänster under hela året.
I missionskyrkan bedrivs även scoutverksamhet från vilken flera av ungdomarna i tonårsgruppen i Allianskyrkan kommit.
Förkunnelsen i Gudstjänsten är en central del i Alliansförsamling, men sång, musik, personliga samtal och omsorg är något vi värdesätter som självklara delar vi vill utveckla i församlingslivet.
Vi vill också att gemenskapen hos oss ska kännas som en oas för den som känner behov av vila och trygghet.
Vill du vara med  som en i gemenskapen hos oss och bygga församlingsarbetet med oss är du mer än välkommen med!