Allianskyrkan i Zimbabwe i fokus

Tsitsi och Salomon Chauke från Allianskyrkan i Zimbabwe gästar Allianskyrkan i Svalliden. På söndag 15 maj kl 10.00 talar de i gudstjänsten. De är båda pastorer i Allianskyrkan i Zimbabwe, Tsitsi är dessutom distriktsföreståndare. Allianskyrkan i Zimbabwe har en stark tillväxt och nya församlingar bildas ofta och nya kyrkor byggs. Landet är dock mycket fattigt och arbetslösheten skyhög.

Tsitsi Chauke, Zimbabwe

I söndagens gudstjänst hör vi Tsitsi predika och Salomon informerar om kyrkans arbete. Missionssekreterare Gerd Pettersson från SAM är med som tolk. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.