Fouad Rasho – pastor, entreprenör, sångare, musiker, radioproducent – talar och sjunger i Svallidens Allians- och Missionskyrkor

Pastor Fouad Rasho: Jag har fått gåvan att vara entreprenör”

Fouad Rasho

Pastorn och lokalpolitikern Fouad Rasho har predikat i över 170 tv-program på arabiska – och planerar för minst 30 nya. Hemma i Angered har han grundat en församling, ett boende för hemlösa och en second hand-affär. I helgen gästar han Svallidens Allians- och Missionsförsamlingar tillsammans med ett team för att berätta om sitt liv och sin verksamhet och sjunga till ackompanjemang av ett lutliknande instrument.

– Jag vill tacka Sverige som nation och alla människor som spelat en stor roll i mitt liv för de möjligheter de gett mig att bli den jag är. Den syriskt födde Fouad Rasho är en man med exceptionellt många järn i elden. Pastor, tv-personlighet, moderat lokalpolitiker. ”Jag är pionjär och entreprenör” säger han gång på gång för att beskriva sig själv.

– Det som driver mig är Jesus. Jag tror på Jesus, han har ändrat mitt liv. Jag tror att vi är kallade inte bara att predika utan att handla. Vi har fått de här gåvorna – jag har fått gåvan att vara en driven entreprenör – och vi måste förvalta dem. Jag ser att ju mer jag förvaltar, desto mer får jag.

Fouad Rasho har tillsammans med Svenska alliansmissionen startat nya församlingar i Södertälje och Västerås. Ytterligare en är ”på g” i Norrköping. Han har startat Esterhjälpen för att samla in pengar till syriska familjen på flykt och har planer på att anordna kurser om islam som riktar sig till politiker och tjänstemän.

Tv-programmet ”Last call” (”Sista ropet”) där Fouad Rasho predikar, sänds via ett antal stora arabiska tv-kanaler och når, enligt hans egna uppskattningar, flera miljoner kristna över världen. Han har gjort 170 program under de gångna åren och säger att produktionen snart är uppe i 200.

– Nu har vi också börjat göra små böcker på arabiska och engelska som bygger på programmen, så vi ska nå ännu fler med evangeliet. Jag jobbar inom Allianskommittén för arabisktalande församlingar i Europa. Där håller vi just nu på att ta fram en gemensam strategi för att möta nya utmaningar: flyktingströmmarna och de många muslimer som kommer till Europa. Vi vill nå nya målgrupper, men också bli remissinstans för myndigheterna. Vi har en unik kompetens som europeiska myndigheter är i behov av.

– Det finns personer som har spelat en avgörande roll i mitt liv därför att de trodde på mig och stöttade mig i den vision jag hade och ville förverkliga. Bland dem finns min fru Margareta och mina barn som har betalat priset för att jag har varit borta så mycket.

Han är ordförande för moderaterna i Angered, sitter i stadsdelsnämnden och är vice ordförande i individutskottet.

Hans politiska karriär tog fart för snart tio år sedan då han kryssades in i kommunfullmäktige för kristdemokraterna, ett parti han sedan lämnade då han tyckte det var alltför centralstyrt. Han har fått skäll i lokalpressen för att ”skolka” från en del fullmäktigesammanträden – men skälet var till stor del det lokala engagemanget, alltså det som fick honom ikryssad.

Fouad Rasho är ute bland folk och gör saker. År 1998 startade han församlingen som i dag har 100 medlemmar och som i sin tur driver ett boende för behövande, en second hand-butik och en begravningsbyrå. Dygnets timmar räcker inte alltid till när man hela tiden har fullt upp att göra.

– Det som driver mig är Jesus. Jag tror på Jesus, han har ändrat mitt liv. Jag tror att vi är kallade inte bara att predika utan att handla. Vi har fått de här gåvorna – jag har fått gåvan att vara en driven entreprenör – och vi måste förvalta dem. Jag ser att ju mer jag förvaltar, desto mer får jag.

Fouad Rasho

Bor: I Angered, Göteborg.

Är: Pastor i Allianskyrkan i Angered. Ordförande för moderaterna, ledamot i stadsdelsnämnden och vice ordförande i individutskottet i Angered. Entrep­renör och tv-pastor.

Familj: Fru Margareta, fyra barn, ett barnbarn.

Favoritbibelord: Johannes 4:23–24

Favoritmaträtt: Ockra med ris.

Vilar: ”En dag i veckan, då jag kopplar av från allt.”

 

Längtar efter: ”Att Syrien får fred så jag kan åka tillbaka och besöka de församlingar vi har hjälpt.”

Källa: Tidningen Dagen, september 2015