PALMSÖNDAG – VÄGEN TILL KORSET

 

3k11

Palmsöndagen inleder påskveckan, även kallad Stilla veckan. Palmsöndagen förknippas starkt med skildringen av Jesu märkliga åsneritt in i Jerusalem i inledningen till den vecka som skulle sluta med hans korsdöd och uppståndelse. Då viftade entusiastiska anhängare med palmkvistar – en segersymbol – och prisade Jesus som den som ”kommer i Herrens namn”,

I Allianskyrkan firar vi palmsöndagen med gudstjänst. Ingegerd Thorsson leder gudstjänsten. Magnus Karlsson spelar på klarinett. Lennart Thorsson talar om hur Gud verkade i Kristus och hur han verkar i oss för att hans goda vilja skall ske. Kerstin Landén, föreståndare på LP-kontakten, gästar oss och berättar om LP-kontakternas verksamhet i Oskarshamn och ute i landet. Utgångskollekt upptas till LP-riks.