Ekumenisk gudstjänst i Döderhults kyrka med barnkören Nimbus

Barnkören Nimbus medverkar i en ekumenisk gudstjänst i Döderhults kyrka på söndag kl 11.00. (14/2), Det är Döderhults församling som arrangerar gudstjänsten tillsammans med Svallidens  Allians- och Missionsförsamlingar. Lennart Thorsson, pastor i Alliansförsamlingen talar. Övriga medverkande är bla kh Anders Byström och Magnus Spång, pastor i Missionsförsamlingen. I gudstjänsten kommer det också att inbjudas till nattvardsfirande.Lennart-090609