Konsert med Dan Inge Olsson och kören Glöd

Dan Inge Olsson

Dan Inge Olsson, sångare, musiker och pastor ger tillsammans med kören Glöd en konsert i Svallidens Missionskyrka på lördag kl 18.00. Under dagen övar kören under ledning av Dan Inge. Kören Glöd sjunger företrädesvis gospelsånger. Kören har ett drygt 20 tal medlemmar men fler intresserade är välkomna att pröva på hur det är att sjunga gospel.