Kategorier
Möten och samlingar Uncategorized

Så här låter vi när vi spelar och sjunger

Ikväll så sjöng vi gospeln Soon and Very Soon, skriven av Andraé Crouch som gick bort nyligen.

Klicka på länken nedan om du vill lyssna

http://youtu.be/11nAXlubnyw

 

Kategorier
Möten och samlingar

Söndag 11 januari kl 17.00

Välkommen till
Allianskyrkan!

Söndag 11 Januari 17.00
Samtalsträff om ”Nåd och tjänst”
Karin Karlsson.
Servering.

Karin Karlsson

 

Kategorier
Möten och samlingar

Välkommen att inleda det nya året i Allianskyrkan!

Hur inleder vi det nya året!
Bibeln ger oss ett råd som alltid passar i livet och kanske särskilt bra att börja ett nytt år med!

Be, så ska ni få.
Sök så ska ni finna.
Bulta, så ska dörren öppnas.
Matt. 7:7

 I Allianskyrkan är du välkommen med på söndag i årets första gudstjänst med Nyåret som tema!

Söndag 4:e Januari kl 10.00
Nyårsgudstjänst med nattvard
Lennart Thorsson.   Sång av Jennie Ekeräng.
Lennart Thorsson          Jennie Ekeräng