Kategorier
Möten och samlingar Programbladet

Lite justeringar i programmet i Allianskyrkan

Söndagens gudstjänst kl 10.00

med Missionssekreterare Gerd Pettersson ligger dock fast. Gerd Pettersson
Insamling till Svenska Alliansmissionen.
Servering.
Välkomna!