Kategorier
Möten och samlingar

Söndag 11 januari kl 17.00

Välkommen till
Allianskyrkan!

Söndag 11 Januari 17.00
Samtalsträff om ”Nåd och tjänst”
Karin Karlsson.
Servering.

Karin Karlsson