Välkommen att inleda det nya året i Allianskyrkan!

Hur inleder vi det nya året!
Bibeln ger oss ett råd som alltid passar i livet och kanske särskilt bra att börja ett nytt år med!

Be, så ska ni få.
Sök så ska ni finna.
Bulta, så ska dörren öppnas.
Matt. 7:7

 I Allianskyrkan är du välkommen med på söndag i årets första gudstjänst med Nyåret som tema!

Söndag 4:e Januari kl 10.00
Nyårsgudstjänst med nattvard
Lennart Thorsson.   Sång av Jennie Ekeräng.
Lennart Thorsson          Jennie Ekeräng