Vi har ett hem

Svensk Text: Bo Setterlind

Vi himlen dörr, Förgår vårt mörker, Låt oss gå in! Det öppet står. Där finns ett svar, Som trotsar tiden, Enklare svar, ej finns än så:
Refr:
Vi kommer hem. Vi möts av vänner , Vi kommer hem, Till himmelns glädje, Vi har ett hem, På andra sida, Varenda en, Ett hem hos Gud.

Guds rike har, Så står det skrivet, Ej sorg, ej hat, Ej något slut. Den väg är rak, Som går till Livet, Den väg är ljus, som går till Gud.

Är du bland dem, Som utan glädje, Som utan hopp, Ej mer kan le? Du har en vän, Som känner vägen. Han vill oss väl, Vak upp och se!