Vi ber och ger

Vi ber och ger – är temat för söndagens gudstjänst i Svallidens Allianskyrka.

Eva-Marie Cider. Moscambique

                                     EVA-MARIE CIDER – MOCAMBIQUE

Eva-Marie Cider, till stor del uppväxt i södra Afrika och som under många år arbetat för SAM i Moçambique, gästar oss för att berätta om och inspirera oss till engagemang för SAM:s verksamheter både i Sverige och ute i världen.

Om Svenska Alliansmissionen

Svenska Alliansmissionen är ett fritt, kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13 700 medlemmar i 167 svenska församlingar. Utöver vår verksamhet i Sverige arbetar Svenska Alliansmissionen i ett 15-tal länder runt om i världen.

Tillsammans med Jesus i världen

Vi tror att mission är en ständigt pågående rörelse i världen med ursprung i Guds hjärta. Vi vill vara en aktiv del i denna rörelse i ord och handling, nationellt och internationellt. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta.

Svenska Alliansmissionens huvuduppgift och verksamhetsidé är att

  • berätta om Jesus på vår tids språk
  • visa Jesu kärlek i vår tids nöd och behov
  • forma en gemenskap med Jesus i centrum och plats för människan

Just den kommande helgen möts SAM:s medlemsförsamlingar för att bedja för SAM och för att ge till SAM:s arbete. I gudstjänsten bär vi fram vår förbön för SAM;s arbete inför vår Herre och vi ges möjlighet att bära fram gåvor till verksamheten.

Efter gudstjänsten är alla varmt välkomna att dricka kyrkkaffe i församlingsvåningen.

Lennart Thorsson, pastor