UNGDOMSDAG OCH EKUMENISKA GUDSTJÄNSTER

ungdomarDen kommande helgen, 15-16 oktober gör kyrkorna i Oskarshamn en gemensam satsning. Lördagen är vikt för tonåringar och ungdomar i första hand. Dagen inleds kl 16.00 med lekar och tävlingar i anslutning till Döderhults kyrka, senare kommer ett spännande besök från organisationen Oppen Doors som arbetar för att stödja förföljda kristna i världen. Alla blir sedan bjudna på god mat – Döderhults församling bjuder. Kvällen avslutas kl 21.00 med lovsångsgudstjänst, då är naturligtvis även vuxna och barn välkomna med.

Söndagen bjuder på ekumenisk gudstjänst kl 11.00. Pingstkyrkans pastor Lars.Uno Eden predikar. Roland Unosson från Allianskyrkan leder förbönen. Döderhults Gospelkör sjunger,