Dopgudstjänst

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

På söndag blir det dopgudstjänst i Allianskyrkan i Svalliden.

Ingegerd Thorsson predikar om dopets innebörd. Magnus Karlsson spelar och leder musiken till församlingssången. Lennart Thorsson leder gudstjänsten och är dopförrättare. I gudstjänstens avslutning ges alla döpta – genom en dopbekräftelsebön-  möjlighet att bekräfta att de vill leva i ditt dop och fortsätta att följa Jesus. Funderar du över dopets innebörd är du varmt välkommen att kontakta församlingens pastor Lennart Thorsson för samtal. Tel 0491-160 36.

Nedan följer några tankar om dopets innebörd:

 JAG TACKAR DIG GUD FÖR ATT JAG ÄR SKAPAD SÅ ÖVERMÅTTAN UNDERBART… så säger David i en psaltarpsalm. Brukar du se dig i spegeln och säga: Jag tackar dig Gud för att jag är skapad så övermåttan underbart?

Eller ser du bara alla fel och de retliga finnarna?

Det är viktigt hur vi ser på oss själva och på varandra. För vår syn på oss själva gör stor skillnad!  SÅ SKALL NI SE PÅ ER SJÄLVA… Skriver Paulus och så påminner han  oss om vår tro och vårt dop….

Paulus skriver om dopet i Romarbrevet 6:3-5

    Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? [4] Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. [5] Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.

SÅ SKALL NI SE PÅ ER SJÄLVA…

 I KRISTUS JESUS ÄR NI… 

 När Paulus vill visa oss vad vi som kristna är så börjar han med att påminna oss om vårt dop. ”Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död”. Rom 6:3. Det lilla ordet I är ett nyckelord när vi vill förstå vad Paulus menar. I som i IDENTITET.

Vårt dop handlar om vår IDENTITET om vilka vi är. Om vilka vi är I KRISTUS. Om vilka fantastiska skapelser vi är – vi som genom dopet är förenade med Kristus.

Det kristna dopet innebär att den som döps blir förenad med Jesus. Vi blir sammanväxta med honom. Inlemmade i hans kropp, inympade grenar i det äkta vinträdet. Jesus sa: Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar, döpande och lärande dem att hålla allt vad jag befallt er. Dopet är ett tecken på att jag är en lärjunge till Jesus och vill leva som han lärt oss.

 DOPET ÄR EN BÖRJAN – EN BRA BÖRJAN PÅ DET KRISTNA LIVET…

 Innan Jesus återvänder till himlen ger han sina vänner en befallning. Vi kallar den för missionsbefallningen eller dopbefallningen- Matt 24:24ff. De skall göra alla folk till Jesu efterföljare och lärjungar! Hur skall de göra det?

  • Genom att förkunna det glada budskapet om Jesus och hans försoningsgärning. Evangeliet!
  • Genom att döpa dem som kommer till tro!
  • Genom att lära dem som kommit till tro att leva efter Jesu undervisning.

DOPET ETT BAD TILL NY FÖDELSE

 Dopet är framför allt något Gud gör med den som låter sig döpas. Paulus skriver: ”När Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss, inte därför att vi gjort några goda gärningar utan därför att han är rättfärdig – och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus vår frälsare har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och såsom det är vårt hopp vinna evigt liv.”  Titus 3:4ff.

Det avgörande som sker i dopet är något som Gud gör med den som döps. Den som döps i tro på Jesus förvandlas till en ny skapelse. I dopet sker något som inte kan registreras med vanliga medel men som vi får tro på eftersom Guds ord säger det. Något som vi får ta emot som en gåva.

Mitt dop handlar alltså först och sist om vem jag är i Kristus, att jag hör samman med honom, att jag är en kristen, ett äkta Guds barn. I en sedel finns en vattenstämpel som visar att sedeln är äkta.

Dopet är en kristens vattenstämpel. Jag är ett äkta Guds barn.

 Dopet är vår kristna identitetshandling. När jag får en ny bok brukar jag skriva mitt namn i den. Namnteckningen överst på första sidan i boken visar vem den tillhör. När vi döps uttalas Guds namn över oss. Vi döptes till Kristus i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. I dopet skrivs Guds namn på oss. Dopet visar att vi för Jesu skull tillhör Herren. Om någon vill veta vad du lever för kan du peka på ditt dop.  Det är din identitetshandling… du lever inte för dig själv utan för Herren. Så skall du se på dig själv: I Kristus lever du inte för dig själv utan för Gud. Berätta om konfirmanden – ser du dig själv som en kristen idag? Ja, jag är ju döpt…

Dopet är en kristen människas igenkänningstecken, hennes legitimation. Den har Jesus själv undertecknat med sitt namn. På det kan hon kännas igen. Tyvärr finns det många som inte är medvetna om eller vill kännas vid sin identitet. Men det förändrar inte faktum… att vara döpt är ett tecken på att höra samman med Jesus.

 I KRISTUS JESUS ÄR NI DÖDA FRÅN SYNDEN…

 När aposteln talar om innebörden av vårt dop fortsätter han med att tala om Jesu död. ”Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus har blivit döpta in i hans död.” Det är helt naturligt för Jesu död och vårt dop hör samman. Jesu död var för honom ett dop.

Jesus sa; ”Jag har ett dop att genomgå och ur ängslas jag inte innan det är fullbordat”. Luk. 12:50.  Jesu död var ett dop i den meningen att han invigde sig till att bli vår frälsare, försonare och förlossare. Vårt dop är en invigning till Jesus, där vi bekänner oss tillhöra Jesus, där vi erkänner att Jesus är vår frälsare, där vi försonas med Gud och där vi förlossas, befrias från synden, dödens och djävulens makt. . Dopet är vår kristna identitetshandling. Då nu barnen är av kött och blod måste också han bli människa för att han genom sin död skulle göra alla dem fria som av fruktan för döden varit slavar i hela sitt liv skriver Hebreerbrevets författare.

Jesus dog för oss för att vi skulle få leva, vi döps för att tillhöra honom och leva för honom. Jesus dog för våra synder, vi dör från våra synder i dopet, de begravs i dopgraven. Synden har ingen makt över den som är döpt. ”Ty den som är död är frikänd från synden.” Här gäller det att höra vad Paulus säger. Han säger inte att den som är döpt inte kan synda. Men han säger att synden inte har någon makt över den som är död. När en människa har dött kan inga fodringar ställas på henne längre. Det är en bild på vad som händer med oss i dopet. Vi dör bort från våra synder. Vi begraver vårt gamla liv i dopgraven. Därför kan synden inte längre göra anspråk på oss. Han kan vifta med sina skuldhandlingar bäst han vill… Visst kan en kristen synda. Men det är skillnad på att falla i synd och att vara syndens slav och tjänare. I och genom dopet är vi döda för synden.

FÖR ATT VI SKALL LEVA FÖR GUD…

Till sist säger aposteln att vi är döpta till Kristus för att leva för Gud. Jesu död var ett dop som ledde till uppståndelse och liv. Döden KUNDE inte behålla honom… Gud gjorde slut på dödens vånda och lät Kristus uppstå. I den helige Andes kraft steg Jesus upp ur sitt dödsdop. Samme helige Ande verkade i ditt dop. När du döptes förenades du med Jesus i hans död… dina synder begravdes. Sedan reste du dig upp som ett tecken på att du uppstått till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Ner i dopets vatten går vi, ur dopets vatten uppstår vi. Uppstår vi till ett nytt och annorlunda liv. Ett liv för Gud. Ett liv i den helige Andes kraft. ”Detta är evigt liv att de känner dig den ende sanne Guden och den du har sänt Jesus Kristus.” 

Ur dopets grav uppstår vi till ett liv som sträcker sig bortom död och grav. Över den som har döpts har döden ingen makt. Alla som genom dopet förenats med Kristus skall också få dela hans uppståndelseliv. Så skall du se på dig själv i Kristus är du fri från döden och lever för Gud som ett fritt och äkta Guds barn… Det är något som kan ske för att du är förenad med Jesus i dopet.  Låt oss ta en bild: När en man och en kvinna vigs för att leva tillsammans, då säger vi att de två blir ett. De är fortfarande två individer. Men de hör samman. Deras mål och vilja är att i kärlek växa samman och stå vid varandras sida. Vigseln och löftena är en början, en bra början… sedan finns det en livslång fortsättning. Dopet är en vigsel där vi och Gud ger varandra löften om trohet. Dopet är en början en bra början. Sedan följer ett livslångt fullföljande av doplöftet. En strävan att leva rättfärdigt, att leva för rättfärdigheten. Och det är möjligt just för att vi I KRISTUS ÄR FRIA FRÅN SYNDEN. I Kristus är vi fria från synden och lever för Gud. Så skall vi se på oss själva. Genom Kristus är VI fria från synden och lever för Gud.

 

FYRA B:n OM VAD DOPET ÄR

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
  1. Dopet är ett BAD till ny födelse

Dopet är ett bad till ny födelse. Ett barn vilar i sin mors kropp, i fostervattnet i nio månader innan det är dags att födas, Dopet är vårt andliga fostervatten ur vilket vi föds som nya skapelser, som Guds älskade barn. Att dopet har denna verkan beror inte på vattnet i sig utan på de löften Gud knutit till vårt dop. I dopet finns en yttre sida, jag sänks ner i vatten, men det finns också en innersida Gud renar mig från all min synd för Jesu skull, Ur den aspekten är dopet något Gud gör med mig i sin barmhärtighet. Han låter sin Ande flöda över mig och visar mig sin nåd. Titus 3.

  1. Dopet är en BÖN

En bön om syndernas förlåtelse, att jag för Jesu skull skall få förlåtelse för all min synd och skuld. Dopet är även ur den aspekten något jag gör – jag ber om mina synders förlåtelse.

Petrus skriver att dopet innebär att vi anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Kristi uppståndelse.

  1. Dopet är en BEKRÄFTELSE

Paulus skriver om dopet i Rom 6:3-5

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? [4] Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. [5] Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.

Dopet är en bekräftelse. Jag bekräftar att jag vill leva förenad med Jesus. Och min himmelske far bekräftar att jag är hans barn. Ur den aspekten är dopet både något jag gör och något Gud gör.

Dopet är som en födelseattest, om någon tvivlar på vem som är hans föräldrar kan han läsa sin födelseattest, den intygar vems barn han är. Så är det med dopet – livet kan ha format sig så att vi känner oss främmande för vår himmelske far – men vi får återvända till vårt dop. Där uttalades Guds namn över oss, vi döptes till Kristus, för att tillhöra honom och vi döptes i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Berätta om hur du brukar skriva ditt namn i dina böcker. Mitt namn säger att boken är min att den tillhör mig. I dopet uttalas Guds namn över oss– därför vet vi att vi tillhör honom, att han är vår far och vi är hans barn. I en sedel kan det finnas en vattenstämpel som garanterar att den är äkta. Dopet är en kristen människas vattenstämpel – ett bevis på att hon är ett äkta Guds barn!

  1. DOPET ÄR EN BAS

Dopet kan också beskrivas som en BAS – en plats till vilken jag kan återvända efter att ha deltagit i livets strider för att få vila och nya krafter. Dopet är en början, en god början på det kristna livet. Jesus bjuder oss att Gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar, döpande och lärande dem…Dopet är sp, en bas – en utgångspunkt jag kan återvända till för att vila ut och förnya förråden inför resan. Ur den aspekten är dopet inte bara något som skett en gång, utan något jag kan leva i och glädja mig av varenda dag, till dess jag är hemma hos Gud och ständigt kan leva vid livets vattenkällor.

Många av oss är döpta som späda barn… andra har blivit det i tidiga barnaår eller i tonåren, andra vid vuxen ålder. Och kristna människor har haft och har olika uppfattning om när dopet skall ske och hur det skall ske. Och det har inte så sällan lett till hårda ord och bedömningar kristna människor emellan. Det har hänt att man underkänt varandras dop – och ifrågasatt att den som är döpt på ett annat sätt än det man anser riktigt verkligen kan vara ett Guds barn. Dopet uttrycket för Guds barmhärtighet har ibland blivit ett slagträ som kristna obarmhärtigt har slagit varandra i ansiktet med. Det är en stor tragedi och en svår synd som vi har att bekänna och omvända oss ifrån.

För viktigare än hur och när dopet sker är vad det innebär, vad det åskådliggör och pekar på. Det viktiga är ju vad Gud gjort för oss alla i Kristus och som dopet förmedlar och pekar på och som vi i tro får ta emot och omfatta. Många av oss anser att det naturliga är att tron kommer först och dopet sedan som en bekräftelse på och en följd av tron. Många i den världsvida kyrkan har genom historien tänkt på ett annat sätt… dopet är för dem ett uttryck för Guds nåd som han visat oss långt innan vi hade en tanke på honom. Den nåd Gud redan visat mig genom att jag fått döpas för att tillhöra honom kan jag få kunskap om, komma till tro på och acceptera även om det är länge sedan jag döptes. Nog är det en tragedi om vi som mött Guds barmhärtighet skall ägna oss åt att fälla obarmhärtiga domar och omdömen över dem som är döpta på ett annat sätt och vid en annan tidpunkt än vi själva. Vi är ju alla beroende av Guds nåd och barmhärtighet. Och oavsett när eller hur vårt dop skett är det ett uttryck för Guds barmhärtighet. Vi kan ha behov av att få vårt dop bekräftat – men det behöver inte göras om.

Mvh

Lennart Thorsson