Söndagens gudstjänst 30 augusti

Söndagens gudstjänst har temat medmänniskan. En tänkvärd fråga är huruvida jag är en medmänniskan eller en motmänniska. Samlingen äger rum i Svallidens Missionskyrka på söndag den 30 augusti kl 10.00. Pastor Magnus Spång predikar.
Gudstjänsten är den sista av sommarens gudstjänster som arrangerats av Svallidens Allians- och Missionsförsamlingar i samverkan-