Gemenskapsdag i Fårbo 13 september

Söndagen den 13 september är församlingens medlemmar och vänner välkomna till gemenskapsdag i Fårbo. Vi börjar dagen kl 10.00 med att delta i gudstjänst och nattvardsfirande i Hagadalskyrkan tillsammans med församlingen där. Pastor Anders Mosserud m.fl. medverkar och efter gudstjänsten är alla välkomna på kyrkkaffe.

Sedan fortsätter vi dagen med information och samtal om församlingens arbete. Tillfälle ges att dela med sig av höjdpunkter från sommaren som gått. Vi äter en enklare måltid och avslutar dagen ca 16.00.

Pris för maten ca 75 kr Anmälan till Lennart Thorsson senast 6 september.
Vid behov av bilskjuts ring Lennart, 0491-160 36.