Påminnelse om församlingsmöte i morgon!

Påminnelse om att i morgon den 5 mars hälsas alla medlemmar välkomna till Alliansförsamlingens första församlingsmötet med det nya sättet att arbeta på.
Församlingsmötet sker direkt efter den starkt förkortade gudstjänsten som börjar kl 10.00

Församlingen har nu som ersättning för den tidigare styrelsen 3 grupper, en äldstegrupp, en administrativ grupp och en fastighetsgrupp som ansvarar direkt mot församlingen.
Det ska hållas 6 protokollförda församlingsmöte (årsmötet inräknat) under året.

Philip Ekeräng är ordförande i församlingen, Lena Håkansson är sekreterare och Andreas Ekeräng är kassör.
Tillsammans utgör de tre den administrativa gruppen som ansvarar för att varje församlingsmöte fungerar (mötesordförande och dagordning), att församlingsmötet dokumenteras (protokoll) och att det finns en ekonomisk redovisning framme till varje församlingsmöte.
I juridisk mening utgör den administrativa gruppen församlingens styrelse (och kan därför framåt i tiden ibland benämnas som styrelsen) men ansvarar inte inför församlingen för verkställande av de beslut som faller under de båda andra grupperna.

Varje grupp kommer var för sig att lämna information som sedan ligger till grund för samtal och beslut av församlingen.

Det finns också en punkt övriga frågor på församlingsmötet där de frågor som eventuellt återstår kan tas upp.

Då allt är nytt för alla så behöver vi kanske en smula tålamod med varandra innan vi hittat formerna helt, så vi bör komma till församlingsmötet med höga förväntningar och stort tålamod inför varandra.