Inte bara Ove som kan skriva svängig musik

I gårdagens ”mello” där Ove fick det att svänga, så går tanken till Bengt Johanssons lovsångsblues där det svänger minst lika mycket, men med ett annorlunda och viktigt innehåll.

Lovad vare Herren, Han har hört min bön.

Herren är min starkhet och min sköld, Han är min förtröstan.