MISSION VÅRT UPPDRAG

Tänkvärda ord och bilder

”Jag har haft många saker i mina händer och jag har förlorat dem alla. Men allt jag placerat i Guds händer består fortfarande.”   Martin Luther

Missionsarbete står i fokus i söndagens gudstjänst i Svallidens Allianskyrka. Vi samlas på söndag den 13 december kl 10.00. Vi hoppas ha färska hälsningar både från våra tidigare missionärer, Sune och Britt Ceder som i närmare 30 år arbetade som bibelöversättare på Papua / Nya Guinea och från våra nuvarande medarbetare Anna och Sven Larsson verksamma i Sydostasien. Lennart Thorsson predikar och nattvardsbordet kommer att stå dukat.