Julfest för alla med tonårsgruppen

Julfest för alla åldrar inbjuder Tonårsgruppen, som samlas i Allianskyrkan, till på fredag kväll, den 11 december, kl 19.00.   På programmet står sång och musik av tonåringar och ledare, lekar och tävlingar, festlig servering och andakt. Tonårsgruppen vill varmt inbjuda alla intresserade att komma – föräldrar och syskon, andra anhöriga, församlingsmedlemmar och övriga intresserade. Ingen serveringsavgift tas ut men den som vill får gärna ge en frivilligTonårsprogram 2015 HT - k gåva som går till tonårsverksamheten. Tonårsgruppen har ett tjugotal deltagare och ledare och drivs i samverkan mellan Svallidens Allians- och Svallidens Missionsförsamlingar.