Kära läsare!

År 2016 närmar sig sitt slut och vi står snart på tröskeln till det nya året – 2017 och jag vill önska er alla

Ett riktigt Gott och av Herren rikt välsignat nytt år!

Ett Gott Nytt År! Ja, det hoppas vi väl alla på. Men att vi går in i ett nytt år, garanterar ju i sig ingenting. Ett nytt år gör i sig ingenting nytt. Den ena dagen är den andra lik. En klocka slår, det är inget särskilt med det. Av sig självt blir allt vid det gamla. Ett nytt år gör heller ingenting ogjort. Våra gärningar och för den delen även våra ogärningar följer oss också in i ett nytt år. Ett nytt år avvärjer heller i sig ingenting. Vad kan du förutse om ditt nya år? Hur kan du veta om det skall bli gott eller ont? Någon skriver i en liten dikt:

”Att få ett år – ett nytt och oanvänt. Man kan ju ta det som en fin present.
Men alla ser det inte likadant. Ett bud vars innehåll är obekant.
Som att helt oväntat få telegram. Vem vet vad meddelande det bär fram.
Där står man mellan obehag och hopp – och tvekar lite grann att sprätta opp.”

Till dig som inför ditt nya år kanske står ”mellan obehag och hopp” finns det en underbar nyårshälsning. Du kan hoppas på att få ett gott nytt år… FÖR DET ÄR INTE SLUT MED HERRENS NÅD OCH BARMHÄRTIGHET

Klag 3:22-26

Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
[23] Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
[24] Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.

[25] Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
[26] Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.

Grunden för att vi kan hoppas på ett gott nytt år är inte att allt ser hoppfullt ut, utan vissheten om att det inte är slut med Guds barmhärtighet.
Vi får gå in i ett nytt år vissa om att Gud är god mot dem som väntar på honom, mot dem som söker honom. Han lovar oss inte att undgå det svåra men att möta det tillsammans med oss. Han tillåter oss att skrika ut vår smärta och vrede och han inbjuder oss att tänka på hans barmhärtighet.
Det händer något märkligt med smärtan när vi börjar säga Du till Gud. Det gör fortfarande ont men det är som om smärtan ändrade karaktär, får en annan kvalitet. Vi sörjer, men med hopp. Det är gott att kunna säga: Detta VILL jag tänka på. ”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja stor är din trofasthet.”

Med vänlig hälsning Lennart Thorsson, pastor