Möten i Januari

13 Söndag 10.00
Nattvardsgudstjänst
Jan Wahlström

18-20 Fredag- Söndag
Ekumeniska  böneveckan
se gemensam annons.

18 Fredag 18.00
40 minuter med Gud
Jan Wahlström

27 Söndag 10.00
Årsmöte
Servering, gr 6