Kyrksalen tom

I Allianskyrkan står just nu kyrksalen tom då de gamla kyrkbänkarna är bortskänkta till en församling i Bulgarien och leveransen av de nya fördröjts fram till månadsskiftet oktober/november. Nya stolar kommer dock runt den 12 oktober så vi kommer att kunna fira gudstjänster i kyrksalen redan innan kyrkbänkarna kommer!
Vi tackar Svallidens Missionsförsamling att vi kunde flytta den gemensamma gudstjänsten den 9 oktober till dem när vi blev utan både stolar och bänkar!