Justeringar i programet

40 min med Gud flyttas fram till 11 november.

Söndag den 6 november kl 18.00 gemensam Sånggudstjänst i Svallidens Missonskyrka.

Kommande programblad för Allianskyrkan bör bli klart i nästa vecka