Församlingens små grupper en stor möjlighet

Undersökningar av fungerande och växande församlingar pekar ofta på smågrupper som en viktig faktor. Det kan handla om mindre grupper som möts för att samtala med varandra och tro och liv och där man ber för varandra. Men det kan också vara fråga om grupper där man utför praktiskt arbete av olika slag – att arbeta tillsammans gör att man lär känna varandra bättre och kan hjälpa varandra att utveckla olika förmågor.

På söndag förmiddag möts vi klockan 10 i Allianskyrkan i Svalliden för att samtala om hur våra små grupper i församlingen fungerar och hur vi vill att de skall fungera i framtiden. Det handlar t.ex. om bönegruppen, bibelstudiegruppen, tonårsgruppen men även om våra städ- och serveringsgrupper mm.

Dina tankar om detta är värdefulla för oss som församlingen att få ta del av. Kan tex. arbetsgrupperna bli inte en börda utan en positiv möjlighet att komma varandra närmare?

En särskild samling blir det för barnen – ledd av Karin Karlsson. Vi kommer också att fika tillsammans – både unga och äldre.

Välkommen med önskar Lennart Thorsson, pastor.