Det nya Jerusalem

Snart är vi där


”På muren i det nya Jerusalem står det änglar med basuner vid sin mun. De har lyft dem och är klara till att blåsa en sista gång. Vi är nära nu, och bara en liten bit kvar, så är vi där. Snart kommer den sista basunen bli ljuda, och himmelens port kommer att öppnas. Vi kommer då att tåga in, tillsammans med människor från alla folk och stammar.

För första gången då,  går vi in i det nya Jerusalem, den härliga staden, och vårt kommande hem. Vi är på väg mot ett hemland vi aldrig har sett, och till en stad vi bara har läst och hört om. Där finns Guds tron och all hans härlighet, en plats där hela atmosfären är fylld av hans ljuvlighet.

Han tröstar mig, och torkar varje tår från min kind. Han sätter en krona på mitt huvud, och en segerkrans om min hals. Han gör mig till en pelare i sitt tempel, och skriver stadens namn på min panna. Han ger mig sitt underbara löfte, att jag aldrig någonsin ska lämna denna plats igen.”  

http://jesus-kommer-snart.blogspot.se/2013/02/pa-vandring-till-det-nya-jerusalem.html

Upp 3:12 – Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.