Alf B. Svensson – psykolog, författare och föresläsare besöker Allianskyrkan

Alf B Svensson   Håll Kärleken Levande!      

26/9   Lördag  kl 16.00  och 19.00
Alf B Svensson, psykolog, författare och populär
föredragshållare talar över temana:
”Håll kärleken levande. Så får
du ett rikt och meningsfullt liv”
samt ”Lycklig – hur blir man
det?”
Servering mellan föredragen.