19 Söndag
10.00 Gudstjänst
i Svallidens Missionskyrka
Magnus Spång.

26 Söndag
10.00 Gudstjänst
i Allianskyrkan
Installation för
Jan Wahlström som
ny pastor i
Alliansförsamlingen.

Kyrklunch!