2017 en ny ordning i alliansförsamlingen

Under 2016 har församlingen haft flera tillfällen då den samtalat kring  vägval inför framtiden.
Det visade sig finnas flera olika tankar vilken väg som kan vara den riktiga som det finns all anledning att uttrycka respekt för.
Valberedningen hade till årsmötet framfört förslag till en ny ordning inför 2017 som årsmötet beslutade att pröva.
Den innebär att församlingen kommer att ha 3 beslutande församlingsmöten per halvår.
Den tidigare styrelsens ansvar fördelas till 3 olika grupper samt att startande av bönegrupper så snart som möjligt kan bli verklighet.
Det beslutades också på  Årsmötet att publicera en annons på SAM:s hemsida med tanke att kunna anställa ny pastor efter Lennart Thorsson som slutar sin tjänst vid halvårsskiftet.
Annonsen hittar du också under länken Lediga tjänster här på hemsidan.
På årsmötet avtackades den avgående styrelsen med blommor.
Särskilt uppmärksammades också avgående kassören Lilian Unosson som under många år tjänat församlingen troget i den uppgiften!
Vår föreståndare Lennart Thorsson gav i slutet av årsmötet också ord till det alla i årsmötet församlade känner av respekt och ödmjukhet för den insats Roland Unosson gjorde i församlingen under många år, i många olika uppgifter fram tills han hastigt och oväntat fick hembud till tjänst hos vår Herre.